NAUDINGA INFORMACIJA

NAUDINGA INFORMACIJA

Noriu pastatyti tvorą. Nuo ko pradėti?

Pirmiausia pagalvokite kokias funkcijas tvora turėtų atlikti: užtikrinti privatumą, apsaugoti valdas, puošti sklypą ar pan.  Nuo to priklauso tvoros uždarumas, aukštis, medžiagų, iš ko bus pagaminta tvora, pasirinkimas. Pasirūpinkite, kad būtų  pažymėtos Jūsų sklypo ribos (matininko sukalti stulpeliai).

Ar būtinai tvorai reikia pamato?

Pamatas yra būtinas tik tais atvejais, kai tarp sklypų yra žymus aukščio skirtumas ir reikia, kad pamatas sulaikytų žemes. Kartais paprasto pamatėlio gali ir neužtekti – tada reikia daryti atraminę sienelę. Visais kitais atvejais pamatas nėra būtinas. Bet galime pasiūlyti tarp stulpelių sumontuoti bortelius-sąramas arba sudėti vejinius bortelius. Atrodys tvarkingai, bet bus gerokai pigiau nei betonuoti pamatą.

Kada reikalingas kaimynų sutikimas?

Gretimų žemės sklypų savininkų rašytiniai sutikimai, yra reikalingi statant tvorą (užtvarą):

  • ant sklypo ribos (konstrukcijoms peržengiant sklypo ribą);
  • prie sklypo ribos (arčiau kaip 1m iki sklypo ribos, konstrukcijoms neperžengiant sklypo ribos):
    • jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 50 %bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą metamas šešėlis nukreiptas šiaurės kryptimi (tarp (>)3300 ir (<) 300);
    • jei užtvaros kiaurymių plotas mažesnis nei 25% bendro užtvaros ploto (įskaitant ir stulpų bei užtvaros cokolinės dalies, metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) – kai statmenai užtvaros į gretimą sklypą metamas šešėlis nukreiptas rytų kryptimi (tarp 300 ir 900) ar vakarų (tarp 2700 ir 3300) kryptimis.

Pastaba. Užtvaros su cokoliais neturi kliudyti paviršiniam vandeniui nuo gretimo žemės sklypo nutekėti. Kai yra toks pavojus, statytojas privalo, susitaręs su gretimo žemės sklypo savininku, gavęs savininko sutikimą raštu, {rengti paviršinio vandens nutekėjimo sistemą (į lietaus nuotakyną, griovį, drenažą ar rasti abiem savininkams priimtiną sprendimą).

Kokie yra įstatymai tvoros statybai?

Griežtų norminių aktų tvoroms nėra, tačiau visi reikalavimai tvoroms yra susiję su jų aukščiu, kiaurymių plotu ir medžiagų naudojimu. Svarbiausia yra paisyti sklypo ribų ir neišsikišti į kaimyno pusę. Tvorų statybą reglamentuoja Statybos techninis reglamentas  STR 1.01.03:2017 .

Kokie yra medžių ir krūmų sodinimo atstumai?

Medžių ir krūmų sodinimo atstumai yra nusakyti statybos techniniame reglamente „Gyvenamieji pastatai“.

Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

  • krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;
  • žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio – 2 m;
  • kitų medžių – 3 m;
  • formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

Ką reikia žinoti tveriant tvora?

Remiantis statybos techninio reglamentu  STR 1.01.03:2017 , tvoros yra priskiriamos prie inžinerinių statinių. Pagrindiniai reikalavimai  yra pateikiami  STR 1.01.03:2017 „Nesudėtingų statinių sąrašas“ II sk. 3 lentelėje:

Eil.

Nr.

Inžineriniai statiniaiInžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametraiPastabos

I grupė

II grupė

3.1.įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai)aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m;aukštis > 2 iki ≤ 5 maukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.žiūrėti 22.1papunktį
3.2.atraminės sienelėsaukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m;aukštis > 1 iki ≤ 2 m;žiūrėti 22.2papunktį
3.3.įvairios užtvaros ant atraminių sienelių3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų I grupės parametrų3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų II grupės parametrųžiūrėti 22.3; 22.7papunkčius

Pastabos:

22.1. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos lentelės 3.2 papunkčio nuostatos;

22.2. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;

22.3. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienelės viršaus;

22.7. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;

Nuoroda: http://STR1,01,03:2017

Ar reikia tvorai specialios priežiūros?

Taip, priklauso iš ko tvora yra pagaminta. Medines tvoras praėjus keleriems metams būtinai reikės nušveisti,  naujai impregnuoti ir perdažyti. Be to, nepamirškite, kad medis yra gyvas ir veikiamas lietaus bei temperatūrų skirtumo,  kraiposi. Paprastas, necinkuotas metalines tvoras po tam tikro laiko reikės nušveisti ir perdažyti.  Tvoroms iš aliuminio profilių, iš cinkuotų dažytų lankstinių reikalinga minimali priežiūra: jų nereikia dažyti ar  perdažyti, bet  kartas nuo karto nuvalyti ir nuplauti reikėtų.

Ar tvora gali būti tik standartinių aukščių ir pločių?

Kai kurios masinės gamybos tvoros, pavyzdžiui segmentinis tinklas, yra tik standartinių aukščių ir pločių. Mūsų gaminamos tvoros gali būti įvairių išmatavimų, pritaikytų konkrečiai jūsų situacijai. Pagaminsime ir sumontuosime tokią tvorą, kokios reikės būtent jums: su peraukštėjimais, tokio aukščio, kokio galbūt jau yra pas jus sumūryti stulpai ir pan. Tačiau visais atvejais yra tam tikrų rekomendacijų, į kurias būtina atsižvelgti. Todėl prieš pradėdami darbus, paskambinkite mums pasitarti, kad nepadarytumėte klaidų, kurios gali sumažinti pasirinkimą ar iškelti tvoros kainą.

Kiek kainuoja tvora 6 arų sklypui?

Deja, bet į šį klausimą, atsakymo iš karto neišgirsite. Ir ne dėl to, kad mes jo pasakyti nenorime, bet yra per daug dedamųjų: kokie stulpeliai, kokio aukščio tvora, uždaresnė ar atviresnė, ar reikalingas pamatas, kokie tinkami ir pageidaujami vartai ir t.t. Kiekvienam atskirai suskaičiuosime sąmatą ir pranešime kainą… Nepamirškite, kad gali būti įvairių tvoros variantų ir drauge galėsime rasti jums tinkamiausią sprendimą.

 Ar galima iš tų pačių profilių pagaminti ir balkono turėklus?

Taip, galima. Vaizdas bus vientisas ir derės tarpusavyje. Tačiau galima pritaikyti ir kitokio dizaino balkonų turėklus.

Kokius montavimo darbus atliekate?

Įmonė atlieka šiuos darbus: subetonuoja metalinius stulpelius, sumontuoja tvoros segmentus, vartus, vartelius,  padaro vartų pamatą, įrengia automatiką, elektromagnetinį vartelių valdymą, sumontuoja balkonų, lauko laiptų, terasų turėklus.

Kodėl skiriasi  skirtingų gamintojų sąmatos už panašią tvorą?

Viskas priklauso nuo to iš kokių medžiagų ir kaip gaminama tvora, vartai, varteliai, kokie yra parenkami tvirtinimo elementai ir ar viskas įskaičiuota į sąmatą. Pvz. vartų rėmas gali būti tik gruntuotas, gruntuotas ir dažytas rankomis, cinkuotas, dažytas milteliniu būdu, pagamintas iš juodo metalo ar aliuminio, naudojant stambesnius ar plonesnius profilius -skiriasi ne tik išorinis vaizdas, bet ir tvirtumas bei ilgaamžiškumas. Tvoroms naudojamų profilių medžiaga bei profilio sienelės storis turi įtakos ne tik kainai, bet ir tvoros patvarumui ir ilgaamžiškumui. Tas pats liečia ir stulpelius –  plonasieniai cinkuoti ir necinkuoti stulpeliai tarnaus gerokai trumpiau nei metaliniai cinkuoti ar  aliuminio stulpeliai storesne sienele. Dažniausiai siūlome patikimiausią variantą, bet  Jūsų teisė rinktis…

Ar labai svarbu kokie tvoros stulpeliai?

Taip, šitoje vietoje siūlytume labai netaupyti, nes tvoros užpildą pakeisti galėsite gan nesunkiai, bet jei stulpeliai bus netinkami, nelaikys arba pradės rūdyti, problemų neišvengsite.